Ο ανυπόμονος πελάτης

Στην κοινωνία μας υπάρχει ένα σφάλμα στην αντίληψη όσο αφορά την παροχή υπηρεσιών και θα εξηγήσω το σκεπτικό μου.. Αν χαλάσει το κινητό σου περιμένεις …